Verdraagsaamheid, Pligsgetrouheid

Selfdissipline, Nederigheid

Hoflikheid, Mededeelsaamheid

Eerlikheid, Lojaliteit

Respek, Mensliewendheid

Uit die hoof se kantoor

 

Ons strewe daarna om ‘n omgee-skool te wees waar elke kind as ‘n unieke persoon erken word. Ons belangrikste opvoedkundige doelwit is dat ons leerders al die lewensvaardighede hier moet verwerf wat hulle nodig het om te oorleef in ‘n moderne wêreld. Daar word daadwerklik gepoog om die skool  boelievry te hou sodat elke leerder veilig en gewaardeerd sal voel. Laerskool Fairland is ‘n waardegedrewe skool. Daar is ruim geleentheid vir geestelike ontwikkeling en groei.

 

William Arthur Ward skryf: “Die gemiddelde onderwyser leer. Die goeie onderwyser verduidelik. Die voortreflike onderwyser demonstreer. Die waarlik uitmuntende onderwyser inspireer.” By Laerskool Fairland word u kinders daagliks geïnspireer deur waarlik uitmuntende onderwysers.

Ons roem onsself daarop dat Laerskool
Fairland deurgaans ‘n uiters hoë akademiese standaard handhaaf. Ons beywer ons
om gelukkige, lewenslustige kinders te hê wat leergierig is en ‘n goeie balans
handhaaf tussen akademie, sport en kultuur.

By Laerskool Fairland word daar gepoog om
elke leerder se hart met liefde te vul vir ons skool en ons medemens, want elke
leerder is deel van die Fairlandfamilie.
U kinders word aan die hand geneem en begelei om hulself te leer ken, te
verwesenlik en te groei tot volle potensiaal in ons liefdevolle omgewing.

 

“Jou kinders sal word wie jy is. Wees dus wie jy wil hê hulle moet wees.”  Anoniem

Willie Goosen

Hoof

 

 

Gedenkklok

In Desember 2016 is ons Gedenkklok ingewy deur die gr. 7-groep van 2016. Die tradisie is nou dat ‘n gr. 1-leerder op sy/haar eerste skooldag en dan ook ‘n gr. 7-leerder op sy/haar laaste skooldag, die klok sal lui as beide verwelkoming en groet.

  

TROTSE GESKIEDENIS

Op 3 Februarie 1903 open die
skool met twintig leerders op die plaas Weltevreden van oom Hendrik Badenhorst.
Dit was ‘n gewone plaashuis met ‘n grondvloer waarvan die binnemure uitgebreek
is. Mnr. R. van Mazijk was die enigste onderwyser en die hoof. Dit was een van
die destydse CNO-skole wat subsidies uit Holland ontvang het. In Julie 1907
word die Weltevredenskool ‘n “goewermentskool” met twee en dertig leerders.

In die skooljoernaal wat
vandag nog in die skool se besit is, staan daar by 1 Junie 1909 “New school
occupied”. Die skool het verskuif na die huidige terrein. Die gebied was toe al
bekend as Fairland, vandaar die skool se naam.

Die tweevertrek-sinkgeboutjie op die vlakte het
op kort pale gestaan. Menige dag moes die kinders onder die vloer inkruip om
griffels en potlode wat deur die plankgleuwe geval het, te soek. Rondom die
skoolterrein was ‘n lendelam doringdraad om die donkies waarmee party kinders
skool toe gery het, binne te hou.

Die inspekteur skryf in sy verslag van 18 Maart 1908 o.a. “……. The attention of the Board is called to the two children Cornelis en Theunis Cronje. They are both nearly blind and the cause appears to be that while staying at the Langlaagte orphanage they bathed in water impregnated by cyanide. If something is not done at once both appear to be in danger of becoming totally blind.” Een van die twee seuns was Theunis Cronje wat van 1922 tot 1955 skoolhoof van Laerskool Fairland was.

Tydens die Ossewagedenktrek in 1938 het
Laerskool Fairland ‘n gedenkteken opgerig waarin verskeie items soos ‘n
Voortrekker-koevert, foto’s en tydskrifte toegemessel is. Die gedenkteken is in
1949 met ‘n monument in die binnehof vervang en sal in 2038 oopgemaak word.

Op 27 Januarie 1921 word die eerste drie vertrekke
van die huidige skoolgebou in gebruik geneem.


Sewentig jaar later het die drie vertrekke gegroei tot ‘n nuwe
drieverdiepinggebou langs die oue.

Nege skoolhoofde het vanaf 1903 tot op hede ‘n
aandeel gehad in die opbou van ons pragtige skool:

1903 – 1909 Mnr. R. van Mazjik
1910 – 1919 Mnr. C. van der Mark
1920 – 1921 Mnr. Slier
1922 – 1955 Mnr. T. Cronje
1956 – 1963 Mnr. J. Dippenaar
1964 – 1977 Mnr. C. van der Merwe
1978 – 1992 Mnr. J. van Tonder
1992 – 2013 Mnr. A. Badenhorst
2014 – Mnr. W.J. Goosen

 

0